EDGE TECHNOLOGY SP. Z O.O.

informuje o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu

Optymalizacja procesów zachodzących z podwykonawcami 
w aspekcie tworzenia wspólnych projektów informatycznych 
poprzez wdrożenie systemu B2B

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Działanie 8.2

Termin realizacji projektu:
01.10.2014 – 30.09.2015

Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma
Signum – Dotacje Unijne  www.signum.org.pl